Sampling in de stromen van afgedankte batterijen

Sortbat is meer dan een sorteercentrum. We zamelen ook waardevolle gegevens in door onze sorteeractiviteiten te registreren en door uitgebreid stalen te nemen. Zo krijgen we op basis van feiten en cijfers een beter beeld van de markt, de producten die we binnenkrijgen en de kanalen waarvan die afkomstig zijn.

Casestudy

Sampling bij alle inzamelkanalen van Bebat

Zo hebben we onlangs steekproeven genomen bij alle inzamelkanalen van Bebat, zoals winkels, scholen, recyclageparken en ondernemingen. Welke mix van batterijen levert elk kanaal op? Moeten we andere inzamelmaterialen voorzien voor elk kanaal? Hoe groot zijn de batterijen die we inzamelen? Op basis van deze resultaten kan Bebat dan richtlijnen opstellen en praktijken invoeren om de inzameling efficiënt en veilig te laten verlopen.

Casestudy

Experts op Europees niveau

Sortbat heeft ook cijfermateriaal aangeleverd over de manier waarop de Europese doelstelling berekend wordt. De huidige doelstelling is gebaseerd op het aantal batterijen dat op de markt wordt gebracht en is vastgelegd op 45 %. Maar dat is niet altijd realistisch. Daarom heeft Sortbat onderzocht welke batterijen ook effectief ingezameld kunnen worden en die bevindingen doorgegeven aan Eucobat. Dat is de Europese overkoepelende organisatie voor batterij-inzamelingsprogramma's. We gingen na hoe oud de batterijen waren toen ze bij Sortbat binnenkwamen en wanneer ze gemaakt waren. Met andere woorden, hoe lang duurt het voor een batterij haar weg vindt naar de sorteerband?De stalen werden genomen in batterijenstromen in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland, op verzoek van Eucobat. In totaal werden er meer dan 10.000 batterijstalen genomen, zodat we de gemiddelde leeftijd van de ingezamelde batterijen konden bepalen. Het gemiddelde voor alle batterijen in ons staal was 5,2 jaar. Uit de analyse van onze stalen bleek dat de levenscyclus van batterijen voor sommige chemische families, en dan vooral de lithium-iontypes, aanzienlijk afwijkt van de drie jaar die momenteel wordt gehanteerd in de EU-wetgeving. Op basis van onze stalen heeft Eucobat stappen ondernomen om de huidige EU-richtlijn aan te passen.

Word onze partner

We werken samen met professionele partners, inzamelpunten en ondernemingen. Bovendien nemen de mogelijkheden voortdurend toe.